Tag Archives: Windows Storage Server 2016

Microsoft Windows Storage Server 2016

windows storage server

Microsoft Windows Storage Server được xây dựng dựa trên nền tảng hệ điều hành Windows Server. Nó được tối ưu hóa đặc biệt để sử dụng với các thiết bị lưu trữ kết nối mạng. Windows Storage Server cung cấp cho bạn một nền tảng để xây dựng các thiết bị lưu trữ được tùy […]

Microsoft Windows Storage Server 2016 với ReadyStor

Windows Storage Server 2016 là một máy chủ in và tệp chuyên dụng dựa trên Windows Server 2016 được thiết kế để đảm bảo độ tin cậy, tích hợp liền mạch và mang lại giá trị tốt nhất trong lưu trữ được nối mạng. Sử dụng sức mạnh của Windows Server 2016, Windows Storage Server […]

Thiết bị lưu trữ ReadyStor | Sự khác biệt giữa Windows Storage Server 2016 và 2012

Windows Storage Server 2016 là một hệ điều hành, giống như nhiều nền tảng dựa trên windows, được cài đặt trên một máy chủ tệp, lý tưởng là dựa trên một nhóm người dùng Windows. Đặc biệt trong một môi trường mà Active Directory được cài đặt, nó có tiện ích cao cho các máy […]

Microsoft Windows Storage Server 2019 là gì?

Windows Storage Server NAS

Windows Storage Server 2019 là gì? Windows® Storage Server 2019 là một hệ điều hành dành máy chủ quản lý tệp tin và in ấn dựa trên Windows Server 2019, được thiết kế cho độ tin cậy, tích hợp liền mạch và giá trị tốt nhất trong lưu trữ được nối mạng. Windows Storage Server […]

Windows Storage Server 2016 là gì? Tại sao nó tốt hơn Windows Server?

Windows Storage Server (WSS) 2016 là một phần mềm chuyên dụng cho thiết bị lưu trữ dựa trên nền tảng hệ điều hành Windows Server 2016 và được tối ưu hóa đặc biệt để sử dụng với các thiết bị lưu trữ mạng NAS. Nhìn thoáng qua, đây là một bản phát hành gần giống […]