NAS TerraMaster F4-220
F4-220 1
F4-220 3
F4-220 4
NAS TerraMaster F4-220

NAS TerraMaster F4-220

  • NAS TerraMaster F4-220, Intel Dual-core 2GHz 64bit
  • Bộ nhớ trong 2GB RAM
  • Hỗ trợ dung lượng lưu trữ lên tới 64TB, 100MB/s RAID