DAS TerraMaster D5-Thunderbolt 3
D5-TB3 1
D5-TB3 3
DAS TerraMaster D5-Thunderbolt 3

DAS TerraMaster D5-Thunderbolt 3

17,990,000

  • Giao diện Thunderbolt 3 40Gbps
  • Tốc độ dữ liệu 1035MB/s
  • 5 khay ổ cứng, dung lượng tối đa 80TB
  • Hỗ trợ SATA, SSD, Display port, 4K HD